Frukostklubbens Stora IT-Pris 1998

Frukostklubben har valt att dela ut 1998 års Stora IT-pris till Christer Sturmark. Sturmark har tilldelats priset för sitt insiktsfulla debatterande och oförtröttliga kamp för att införa humana värden i IT-samhället, trots frän kritik från så kallade experter.

-Jag är hedrad! Det är också glädjande att det börjar bli rumsrent att sätta de humana värdena i fokus i IT-debatten, säger Christer Sturmark.
-En sporre att gå vidare, fortsätter Sturmark.

-Vi har valt att ge 1998 års Stora IT-pris till Christer Sturmark för att markera vikten av ett tvärvetenskapligt perspektiv på IT-debatten i det paradigmskifte som just nu är för handen. Christer är helt enkelt den man som fört upp de humana värdena på dagordningen och sett till att det framtida IT-samhället inte endast befolkas av teknokrater, säger Richard Elofsson, ansvarig för det Stora IT-priset hos Frukostklubben.

Tillbaks